Enter your keyword

Author: S6EE6dkVYD

Beautifully suited for all your web-based needs

Project Summary

In today’s world, where science and technology fields are experiencing new developments day by day, R&D has the undeniable importance both in the private sector and in the countries. As is known, R&D activities are systematic studies that can only be carried out with employees who have scientific and technical knowledge. Due to the activities […]

Target TTO’dan Ar-Ge Personeli Eğitimine Yenilikçi Yaklaşım

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “Mesleki Eğitim Çerçevesinde Ar-Ge Çalışanlarına Yönelik Yetenek Geliştirme Süreçlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi” isimli projenin başlangıç (kick-off) toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi. Ev sahipliğini GAÜN Target TTO’nun üstlendiği toplantıya […]