TARGET TTO’DAN AR-GE PERSONELİ EĞİTİMİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “Mesleki Eğitim Çerçevesinde Ar-Ge Çalışanlarına Yönelik Yetenek Geliştirme Süreçlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi” isimli projenin başlangıç (kick-off) toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini GAÜN Target TTO’nun üstlendiği toplantıya Proje Yürütücüsü ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Proje Koordinatörü ve Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Özahi ve GAÜN Target TTO’dan proje ekibi katıldı. Toplantıya ayrıca İspanya (I-BOX Create), İtalya (Viteco S.r.l.b.), MAN A.Ş. Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan proje ortakları da iştirak ederek katkılarını sundular.

Ana gündem maddesi, oluşturulacak çevrimiçi eğitimin müfredatının belirlenmesi amacıyla yapılması planlanan ihtiyaç analizi anketi olan toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, günümüzün dünyasında gelişmenin ve ileriye gitmenin emek-yoğun sektörlere odaklanmaktan ziyade teknoloji üretimine yoğunlaşan bir anlayışla gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti ve bu hedefe de ancak yetişmiş / iyi eğitim almış personellerle ulaşılabileceğini ekledi. Doç Dr. Necip Fazıl Yılmaz, “Projemizin yegane amacı, Ar-Ge kapsamında çalışan personellere, ihtiyaç duydukları eğitim içeriğini zaman/mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırarak sunmaktır. Aynı zamanda, projemizin Ar-Ge personelleri arasında uluslararası düzeyde bir iletişim ağı kurulmasına da katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Emrah ÖZAHİ konuşmasında, Ar-Ge’nin inovasyon sürecinde önemli bir rol oynadığını, tüm şirketlerin Ar-Ge konusunda üç temel faktöre dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bunlardan birincisinin şirket çalışanlarının kendi alanlarında güncel kalması, ikinci adımda ise çalışanların Ar-Ge ve inovasyon konusunda özel eğitim alması ve son olarak, inovasyon fikirlerinin saygı duyulduğu ortamların yaratılması gerektiğinden bahsetti. GAÜN ULUTEM araştırma merkezi müdürlüğünü de yürütmekte olan Doç. Dr. Emrah ÖZAHİ, Ar- Ge’nin fen, teknoloji ve mühendislik müfredatının bir parçası olarak öğretilmesinin gerekliliğini ve tam da bu noktada yürütülen Erasmus+ projesi ile Ar-Ge çalışanlarının yeteneklerinin geliştirilmesi sürecinde faydalanabilecekleri bir e-öğrenme programının ve çalışanların birbirleri ile daimi etkileşimde kalabilecekleri bir e-platformun hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Proje başlangıç toplantısı, ikinci günün sonunda gerçekleştirilen sertifika töreni ile sonlandırıldı. 

PLATFORM